RAKOOBRONA

W lutym uczniowie Zespołu Szkół Gastronomicznych przystąpili do ogólnopolskiej kampanii „Rakoobrona”, jest to kampania informacyjno- edukacyjna skierowana do osób w wieku 14-19 lat.
Celem kampanii jest wczesna profilaktyka przeciwnowotworowa, zwracająca uwagę na czynniki, które bezpośrednio zwiększają ryzyko zachorowań na raka. Dzięki kampanii w świadomości młodzieży mają zagościć dwie najprostsze asocjacje: rak i obrona. Rakoobrona porusza problem trzech chorób nowotworowych: raka płuc, raka szyjki macicy oraz czerniaka złośliwego.