Ogólnopolski Turniej na Najlepszego Ucznia w Zawodzie Cukiernik i Piekarz.

Patroni copy

16 stycznia 2016 r. w Zespole Szkół  Gastronomicznych im. Febronii Gajewskiej-Karamać w Gorzowie Wlkp. odbył się etap wojewódzki XXI edycji Ogólnopolskiego Turnieju na Najlepszego Ucznia  w Zawodzie Cukiernik i Piekarz.

Patronat nad Turniejem obięli:

Lubuski Kurator Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim

Izba Rzemiosła i Przedsiębiorców w Gorzowie Wielkopolskim

Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców w Gorzowie Wielkopolskim

Współorganizatorami Turnieju byli:

 • Piekarnia-Cukiernia Jacek Różycki ul. Osiedlowa 5, 66-432 Baczyna- sponsor organizacji etapu praktycznego turnieju w zawodzie piekarz i cukiernik,
 • Izba Rzemiosła i Przedsiębiorców w Gorzowie Wielkopolskim,
 • Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców w Gorzowie Wielkopolskim,
 • Rada Rodziców przy Zespole Szkół Gastronomicznych im. Febronii Gajewskiej-Karamać.

Tematem przewodnim tegorocznej edycji  Turnieju była „Głębia oceanu”.

Głównymi celami Turnieju było zaktywizowanie młodzieży do doskonalenia zawodowego, zintegrowanie szkół branży spożywczej, podniesienie jakości kształcenia, propagowanie zawodów rzemieślniczych: piekarz i cukiernik oraz rozwijanie współpracy między uczniami, pracodawcami i szkołami.

Do Turnieju zgłosiło się 14 uczestników, którzy wygrali etapy szkolne rywalizacji  na najlepszego ucznia   w zawodzie cukiernik  (9) i piekarz  (5) z następujących szkół:

 1. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Marii Dąbrowskiej, ul. Wrocławska 33A, Nowa Sól
 2. Zespół Szkół Odzieżowych im. Krzysztofa Kieślowskiego, ul. Śląska64c, Gorzów Wlkp.
 3. Zasadnicza Szkoła Zawodowa, Plac Zamkowy 23, Siedlisko
 4. Zespół Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego, ul. Botaniczna 66, Zielona Góra

5.Zespół Szkół Gastronomicznych im. Febronii Gajewskie-Karamać w Gorzowie Wlkp. ul. Okólna35.

W zmaganiach turniejowych zabrakło jednak uczniów z Zielonej Góry (2) i Siedliska (3).

Etap wojewódzki składał się z części teoretycznej i praktycznej.

Część teoretyczna obejmowała test opracowany w oparciu o obowiązujący program nauczania dla zawodów cukiernik i piekarz z zakresu przedmiotów zawodowych i zajęć praktycznych, który został opracowany przez Komitet Główny Turnieju. Część praktyczna polegała na sprawdzeniu umiejętności uczniów związanych z produkcją wyrobów cukierniczych i piekarskich. Największe zainteresowanie wzbudziły wykonane przez przyszłych cukierników i piekarzy, wg własnego projektu z uwzględnieniem tematu turnieju, torty i chleby okolicznościowe.

Ocenę wykonania zadań przeprowadziła komisja wojewódzka powołana przez Komitet Główny Turnieju na Najlepszego Ucznia w Zawodzie Cukiernik i Piekarz we Wrocławiu; www.zsz5wroclaw.home.pl

Do etapu ogólnopolskiego zostali zgłoszeni  uczniowie, którzy w etapie wojewódzkim Turnieju zdobyli co najmniej 80% punktów możliwych do uzyskania:

 • w zawodzie cukiernik:
 1. Maja Olkowicz –      Zespół Szkół Gastronomicznych im. Febronii Gajewskiej-Karamać w Gorzowie Wlkp. -80%,
 • w zawodzie piekarz:
 1. Tomasz Pawlak –    Zespół Szkół Gastronomicznych im. Febronii Gajewskiej Karamać w Gorzowie Wlkp. – 87%,
 1. Mariusz Pietrzak –  Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Marii Dąbrowskiej w Nowej Soli – 85%,
 1. Sebastian Zawadzki -Zespół Szkół Gastronomicznych im. Febronii Gajewskiej Karamać w Gorzowie Wlkp. – 83%.

Wszystkim uczestnikom gratulujemy, a reprezentantom województwa lubuskiego życzymy sukcesów w zmaganiach ogólnopolskich we Wrocławiu.