Znamy wyniki etapu okręgowego XX Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności

W dniu  11.01.2016  w  Sulechowie  odbył  się etap   okręgowy XX Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy

o Żywieniu i Żywności. Podczas eliminacji uczestnicy musieli wykazać się wiedzą obejmującą swoim zakresem kilka dziedzin takich jak chemia żywności, biologia, technologia gastronomiczna, zasady żywienia i dietetyka, jak również odpowiedzieć na pytania bezpośrednio związane z żywnością prozdrowotną.

W eliminacjach udział wzięło 40 uczniów z 23 szkół z województwa lubuskiego. Naszą szkołę reprezentowało dwóch uczniów z klasy III technik żywienia i usług gastronomicznych.  Uplasowali się w samej czołówce: Bartosz Patycki uzyskał 82 punkty i zajął II miejsce, a Michał Żurawicz 73 punkty i zajął IV miejsce.

Na oficjalną listę uczestników zakwalifikowanych do etapu centralnego musimy poczekać do 30.01.16, ale już wiemy, że Bartosz uzyskał wymaganą ilość punktów i będzie reprezentować naszą szkołę na eliminacjach centralnych, które odbędą się w Poznaniu w dniach 17 – 19. 03.2016.

Serdecznie gratulujemy sukcesu :)

ORGANIZACJA ZEBRAŃ I DNIA OTWARTEGO DLA RODZICÓW UCZNIÓW KLAS I-III

wtorek- 16.01.2016 r

1630            Zebranie Rady Rodziców w sali nr 1

1700           Spotkania z wychowawcami  – wyniki klasyfikacji śródrocznej

Klasa sala Klasa sala Klasa sala
1a 1 2a 11 3a 19
1b 2 2b 15 3b 20
1h 21 2h 23 3h 18
1k 12 2k 8 3k 16
1c 7 2p 10 3p 9

1730-1830      Dzień otwarty

Nauczyciele przedmiotów  zawodowych Nauczyciele przedmiotów humanistycznych Nauczyciele przedmiotów matematyczno-przyrodniczych
Hol na parterze Hol na I piętrze Hol na II piętrze
Doradca zawodowy- Barbara Matusik Szkolny Ośrodek Kariery- I piętro
Pedagog- Ewa Antosz parter -przy sekretariacie
Psycholog- Anna Kruszakin gabinet pielęgniarki- I piętro
Administrator  Librus-Synergia –Krystyna Bednarek biblioteka -parter