Społecznik Roku 2015

Społecznik Roku 2015Wojewoda Lubuski w uznaniu za utworzenie
Kawiarni Studia Gastronomicznego w Gorzowie Wielkopolskim
w kategorii:

Wydarzenie Roku

Stowarzyszeniu Człowiek w Potrzebie Wolontariat Gorzowski

oraz

Zespołowi Szkół Gastronomicznych w Gorzowie Wielkopolskim
przyznał tytuł:
Społecznika Roku 2015 w Województwie Lubuskim.