Etap Wojewódzki XXI Turnieju na Najlepszego Ucznia w Zawodzie Piekarz i Cukiernik pod patronatem Lubuskiego Kuratora Oświaty, Izby Rzemiosła i Przedsiębiorców w Gorzowie Wlkp., Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców w Gorzowie Wlkp.

Głównymi celami Turnieju jest zaktywizowanie młodzieży do doskonalenia zawodowego, zintegrowanie szkół branży spożywczej, podniesienie jakości kształcenia, propagowanie zawodów rzemieślniczych- piekarz i cukiernik oraz rozwijanie współpracy między uczniami, pracodawcami  i szkołami.

CZYTAJ WIECEJ…