Zebranie z rodzicami 3.11.2015

Organizacja zebrań z rodzicami i dnia otwartego dla rodziców

3.11.2015 r (wtorek)

                                

    1630             Warsztaty w ramach profilaktyki uzależnień  pt. „Narkotyki i dopalacze- jak                                     zapobiegać jak rozpoznawać jak reagować”  gab. nr 1   

1700              Spotkania z wychowawcami- informacja o zachowaniu i postępach w nauce

1730-1830   Dyżury nauczycieli w ramach dnia otwartego

1830            Zebranie Rady Rodziców w sali nr 1

Szczegółowy plan spotkań z wychowawcami:

oddział sala oddział sala oddział sala oddział sala
1a 23 2a 18 3a 19 4a 2
1b 12 2b 13 3b 20 4b 10
1h 21 2h 11 3h 7 4h 17
1c 1 2k 8 3k 16
1k 15 2p* 4 3p 9

* zebranie klasy 2p rozpocznie się o godzinie 1800

Plan dyżurów nauczycieli:

Nauczyciele przedmiotów zawodowych Hol na parterze
Nauczyciele przedmiotów

humanistycznych

Hol  na I piętrze
Nauczyciele przedmiotów matematyczno- przyrodniczych Hol na II piętrze
administrator  dziennika elektronicznego -Synergia Czytelnia (sala nr 4 –parter)
Kierownik szkolenia praktycznego Parter -koło sekretariatu
Doradca zawodowy SZOK –I piętro
Pedagog Gabinet pedagoga parter (koło sekretariatu)
Psycholog Gabinet pielęgniarski

(I piętro)