Sukces uczniów naszej szkoły na eliminacjach okręgowych XXXIX Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych

W dniu 17. 04.2015 w Zespole Szkół nr 2 CKU w Pyrzycach odbyły się eliminacje okręgowe XXXIX Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych. Olimpiada obejmowała sześć bloków tematycznych. Naszą szkołę reprezentowało pięciu uczniów, wszyscy startujący w ramach jednego bloku tematycznego: Żywienie człowieka i gospodarstwo domowe.

W trakcie eliminacji uczniowie musieli rozwiązać test zawierający 60 pytań oraz zmierzyć się z trzema zadaniami praktycznymi.

Wiedza i umiejętności praktyczne reprezentantów naszej szkoły okazały się bardzo wysokie, co umożliwiło im zajęcie czołowych miejsc pośród pozostałych 60 uczestników z bloku Żywienie człowieka i gospodarstwo domowe.

 

  • I miejsce – Anna Łohunko, uczennica klasy III b
  • II miejsce – Maciej Pisarek, uczeń klasy II b
  • III miejsce – Dominik Saliwon, uczeń klasy IV a

​Karolina Suchecka i Bartosz Patycki uzyskali taką samą ilość punktów i zajęli kolejno VII i VIIImiejsce.

Na uwagę zasługuje fakt, że Bartosz Patycki i Dominik Saliwon uzyskali najwyższą wśród uczestników liczbę punktów z testu (54 punkty), a Anna Łohunko zdobyła łącznie najwyższą liczbę punktów (108 punktów na 120 możliwych do zdobycia) wśród wszystkich 145 uczestników olimpiady.

Do eliminacji centralnych, które odbędą się w dniach 29-30.05.2015 w Olsztynie zakwalifikowali się: Anna Łohunko, Maciej Pisarek i Dominik Saliwon.