Hiszpania nie tylko od kuchni

W dniu 25 marca 2015 odbyła się konferencja upowszechniająca rezultaty projektu „Hiszpania nie tylko od kuchni”, w której wzięli udział zaproszeni goście m.in. Wicewojewoda Pan Jan Świrepo, Lubuski Kurator Oświaty Pani Bogna Ferensztajn, Wicedyrektor Wydziału Edukacji Miasta Gorzowa Pani Renata Pliżga oraz Przewodnicząca Komisji Oświaty i Wychowania Rady Miasta Gorzowa Wlkp. Pani Halina Kunicka, Dyrekcja ZSG, Kierownictwo WZDZ, wykładowcy i pracownicy zaangażowani w realizację projektu, uczniowie oraz uczestnicy projektu.

Podczas konferencji młodzież zaprezentowała całą ścieżkę edukacyjną jaką zrealizowała uczestnicząc w projekcie i jej rezultaty. Ostatnim etapem projektu była praktyka zawodowa, którą uczestnicy projektu odbyli na przełomie lutego i marca 2015 w najlepszych restauracjach w San Sebastian, gdzie zgłębili tajniki kuchni hiszpańskiej pod okiem tamtejszych restauratorów oraz zapoznali się z produkcją regionalnych produktów.

Uczniowie znają teraz Hiszpanię „nie tylko od kuchni”. Czas przeznaczony na udział w zadaniach projektowych pozwolił im na doskonalenie nie tylko kompetencji językowych, zawodowych i społecznych, ale umożliwił poznanie kultury i zwyczajów Kraju Basków. Takie kompetencje pozwalają uczniom poczuć się Europejczykami, a to wszystko dzięki funduszom unijnym.

Projekt „Hiszpania nie tylko od kuchni” powstał w partnerstwie: Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Gorzowie Wlkp., Zespół Szkół Gastronomicznych im. Febronii Gajewskiej-Karamać w Gorzowie Wlkp. oraz Przedsiębiorstwo Europa: Mowilidad Estudiantil z Hiszpanii i trwał od 01.08.2013-31.03.2015. Uczestnikami projektu było dwudziestu uczniów/uczennic ZSG, którzy kształcą się w zawodzie kucharz i technik żywienia i usług gastronomicznych.

Projekt został sfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Priorytetu IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

 

W dniach 15-21 września 2013 r. czterech nauczyciele przedmiotów zawodowych oraz przedstawicielka WZDZ wzięli udział w wizycie studyjnej do Hiszpanii. Program wizyty umożliwił poznanie hiszpańskich partnerów projektu, miejsc praktyk: szkół gastronomicznych, restauracji i hoteli w Walencji i San Sebastian oraz największego i najstarszego targu Walencji z regionalnymi produktami, zakładów produkujących regionalne produkty tj. szynki dojrzewające Serrano, kiełbasę chorizo, Centrum Culinary Basc -nowoczesny uniwersytet gastronomiczny i Centrum Inowacji Technicznych w San Sebastian. Dużą atrakcją i niespodzianką była wizyta w Restauracji Arzak, która od 1989 roku posiada 3 gwiazdki Michalina. Mieliśmy szczęście osobiście spotkać wnuka pierwszych właścicieli Juana Marię Arzaka i jego córkę Elenę.

Wszyscy uczestnicy wizyty byli pod wielkim wrażeniem gościnności hiszpańskich partnerów oraz mieli także możliwość poznania kultury, historii i przepięknych krajobrazów od Walencji do San Sebastian oraz co najważniejsze oryginalnych smaków tradycyjnej i nowoczesnej kuchni hiszpańskiej. Wiedza zdobyta w trakcie wizyty studyjnej zostanie wykorzystana do opracowania modelowych rozwiązań programowych kształcenia w zakresie gastronomii na bazie kuchni śródziemnomorskiej, która jest podstawą projektu „Hiszpania nie tylko od kuchni”. Wypracowany modelowy program będzie wykorzystany w kolejnych działaniach projektowych: kursach, warsztatach i stażach przygotowanych dla naszych uczniów.

Przygodę z „Hiszpanią nie tylko od kuchni ” rozpoczęli nauczyciele ale kontynuować będą dalej uczniowie, dla których projekt stworzył wiele możliwości wszechstronnego rozwoju, zdobycia nowej wiedzy i umiejętności zawodowych, integracji i poznania ciekawych miejsc i ludzi.

Irena Wachowiak
Specjalista ds. promocji, rekrutacji i koordynacji zajęć projektu „Hiszpania nie tylko od kuchni”

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego