Wspieranie rozwoju szkół i przedszkoli w Gorzowie Wielkopolskim

Projekt zrealizowany w Zasadniczej Szkole Zawodowej nr 3 przy Zespole Szkół Gastronomicznych współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Lider projektu: Miasto Gorzów Wlkp./ Zespół Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych Partner projektu: Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wlkp. Okres realizacji projektu: od 01.11.2013 r. do 31.08.2014 r.

Głównym celem projektu było podniesienie jakości funkcjonowania systemu doskonalenia nauczycieli i dyrektora szkoły, poprzez stworzenie i realizację planu wspomagania placówki spójnego z kierunkiem jej rozwoju, w obszarach wymagających szczególnego wsparcia. W projekcie udział wzięło: 33 osoby.

Projekt stanowił pilotaż nowego modelu systemu doskonalenia nauczycieli i zewnętrznego wspomagania pracy szkoły, który będzie obowiązywał od 1 stycznia 2016 r. W ramach projektu zrealizowano dwa zadania merytoryczne, związane z wdrażaniem nowych narzędzi i sposobów wspomagania rozwoju szkoły.

Zadanie I – przeprowadzenie pełnego cyklu doskonalenia

Pierwszym zadaniem Projektu było przeprowadzenie pełnego cyklu doskonalenia nauczycieli i dyrekcji szkoły w obszarze „Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny?”, na bazie oferty opracowanej w ramach Rocznego Planu Wspomagania (RPW). Realizacja tego zadania podzielona była na cztery etapy:

ETAP 1. Diagnoza potrzeb placówki;

ETAP 2. Doskonalenie pracy nauczycieli;

ETAP 3. Przełożenie nowych umiejętności nauczycieli na szkolną praktykę;

ETAP 4. Przygotowanie sprawozdania z realizacji RPW (rocznego planu wspomagania).

Za realizację zadania odpowiedzialny był Partner Projektu – Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wlkp. W wykonaniu zadania ZSZ nr 3 wspierała Pani Iwona Surdacka, pełniąca w projekcie funkcję Szkolnego Organizatora Rozwoju Edukacji. Doskonalenie pracy nauczycieli wsparte zostało poprzez zaangażowanie ekspertów, specjalistów w zakresie tematyki doskonalenia. W ramach przetargu nieograniczonego wyłoniony został Salon Edukacyjny EMPIRIA Sp. z o.o. ze Szczecina, który przeprowadził: wykłady – 4 godziny, warsztaty – 30 godzin, konsultacje indywidualne i grupowe – 24 godziny.

Zadanie II – sieci współpracy i samokształcenia

W ramach drugiego zadania pracownicy ZSZ nr 3 uczestniczyli w pracach następujących sieci współpracy i samokształcenia:

  • sieci koordynowanej przez Panią Małgorzatę Niewiadomską: „Skuteczne sposoby zachęcania uczniów do czytania”, w ramach której dwie osoby uczestniczyły między innymi w 9 godzinach warsztatów prowadzonych przez eksperta Panią Joannę Marchewkę z Poznania,
  • sieci koordynowanej przez Panią Małgorzatę Chojnacką: „Jak radzić sobie ze szkolną absencją? – bezpieczeństwo w szkole”, w ramach której dwie osoby uczestniczyły między innymi w 9 godzinach warsztatów prowadzonych przez Salon Edukacyjny EMPIRIA Sp. z o.o. ze Szczecina,
  • sieci koordynowanej przez Panią Annę Jańczak: „Jak rozwijać twórcze myślenie uczniów?”, w ramach której dwie osoby uczestniczyły między innymi w 9 godzinach warsztatów prowadzonych przez Jana Przewoźnika z Gorzowa Wlkp.,
  • sieci koordynowanej przez Panią Monikę Wysocką: „Rola dyrektora w promocji i budowaniu wizerunku szkoły”, w ramach której Dyrektor szkoły uczestniczył między innymi w 9 godzinach warsztatów prowadzonych przez profesora Jana Fazlagicia z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Odpowiedzialny za realizację tego zadania był Lider Projektu – Zespół Poradni PsychologicznoPedagogicznych.

Szczegółowe informacje nt. realizacji projektu są dostępne na podstronie internetowej

Poznaj siebie

Prędzej czy później w życiu każdego człowieka pojawiają się pytania: Kim jestem? Jaki jestem? Odnalezienie „siebie” jest niezwykle ważne, zwłaszcza dla młodego człowieka. Tylko znając siebie, swoje możliwości, oczekiwania możemy świadomie żyć. Bliższe poznanie siebie pomoże zrealizować zadania, jakie przedstawia przed Tobą życie.

Życzę wytrwałości !

WARTO PRZECZYTAĆ

​​​Johns​on Spencer – Kto zabrał mój ser?

Opowieść dla młodzieży!

W nowej wersji „serowej opowieści” przeznaczonej dla młodzieży Spencer Johnson zachęca, by poważnie podchodząc do zmian, spojrzeć jednak na siebie z boku i śmiać się z własnych lęków. Ludzie na całym świecie często wyrażają żal, że nie zapoznali się z opowieścią o serze, gdy byli nastolatkami. Są przekonani, że gdyby przeczytali ją wówczas, uczyniłoby to ich życie łatwiejszym.​