Polsko-niemieckie spotkania turystyczno-kulinarne

Celem projektu jest kontynuacja współpracy polsko- niemieckiej pomiędzy Partnerami w zakresie wspólnej kooperacji edukacyjnej i rozwijanie wśród uczniów wiedzy i umiejętności gastronomicznych oraz językowych niezbędnych do funkcjonowania na turystyczno – gastronomicznym rynku pracy.

Projekt ma także na celu pogłębienie wiedzy na temat przygranicznego regionu i jego walorów.

Polsko – niemieckie spotkania turystyczno – kulinarne zakładają:

  • warsztaty kulinarne – przeprowadzone zostaną przez doświadczonych szefów kuchni polskich i niemieckich, pod okiem których uczniowie będą doskonalić swoje umiejętności kulinarne w oparciu o typowe produkty regionalne. Warsztaty mają pokazać jak łączyć tradycję z nowoczesnością
  • konkurs kulinarny „Kulinarne bogactwo naszych jezior, lasów i łąk” – wezmą w nim udział dwuoosobowe drużyny z ZSG i ÜAZ oraz zaproszone do udziału w konkursie zespoły ze szkół o profilu gastronomicznym z obszaru wsparcia województwa lubuskiego oraz wschodniej Brandenburgii. Konkurs kulinarny będzie polegał na przygotowaniu dania głównego (zasadniczego) opartego na produktach regionu. Drużyny będą zobowiązane przygotować potrawę opartą o produkty wg autorskiego przepisu. W konkursie nagrodzone zostaną trzy drużyny – otrzymają nagrody rzeczowe (po 1 dla każdego członka drużyny). W konkursie oceniane będą: pomysł przepisu uwzględniającego conajmniej jeden produkt regionalny, wykonanie potrawy oraz jego prezentacja i walory smakowe.
  • wizyta w wybranym ośrodku turystycznym – gdzie uczestnicy zapoznają się z funkcjonowaniem obiektu hotelowo – gastronomicznego na polsko- niemieckim pograniczu.
  • zajęcia sportowo – rekreacyjne – które pozwolą na integrację grupy, rozwijanie umiejętności pracy i współdziałania w grupie oraz zachęci do aktywnego wypoczynku.
  • warsztaty językowe – język polski i niemiecki od kuchni w sposób kreatywny i przystępny uczestnicy będą doskonalić umiejętności językowe w typowych sytuacjach np. w hotelu, restauracji, kuchn.
  • warsztaty taneczne „Taniec ludowy i nietylko” – na których uczestnicy będą mieli możliwość poznania tradycji ludowych polsko-niemieckiego pogranicza.
  • warsztaty z technik carvingu – w trakcie których pod okiem profesjonalisty uczestnicy będą poznawać techniki zdobienia potraw z wykorzystaniem owoców i warzyw sezonowych.