Kuchnia transgraniczna Gorzów Wlkp.- Frankfurt nad Odrą

Projekt Kuchnia transgraniczna Gorzów Wlkp. – Frankfurt nad Odrą współfinansowany ze środków Unii Europejskiej zakładał stworzenie i pilotażową realizację efektywnego i kompleksowego modelu kształcenia na potrzeby rynku usług gastronomicznych na obszarze województwa lubuskiego i przygranicznych rejonów Brandenburgii. W rezultacie zostały wydane trzy publikacje, które mogą być wykorzystane w trakcie wdrażania opracowanego modelu. Dwie z nich, przewodnik turystyczno-kulinarny i słownik tematyczny, powstały jako odzwierciedlenie realizacji modelu w aspekcie kształcenia umiejętności językowych oraz wzajemnego poznania regionów przez polskich i niemieckich uczestników projektu.

Kuchnia transgraniczna tak w skrócie zatytułowany został unijny projekt edukacyjny, w ramach którego przyszli kucharze i kelnerzy z Gorzowa i Frankfurtu poznawali nie tylko kulinarne tradycje obu przygranicznych regionów, ale także ich historię i atrakcje turystyczne oraz swoje obyczaje i zwyczaje, ucząc się przy tym intensywnie języka sąsiadów.

Formalnie wnioskodawcą projektu był prezydent miasta Gorzowa. Pomysł tego prawie dwuletniego programu pod nazwą Kuchnia transgraniczna Gorzów Wielkopolski – Frankfurt nad Odrą narodził się w gronie nauczycieli Zespołu Szkół Gastronomicznych w Gorzowie. Tu też, w nowej siedzibie ZSG przy ul. Okólnej ze środków unijnych powstało dobrze i wzorcowo wyposażone polsko-niemieckie centrum kształcenia. Partnerem ze strony niemieckiej było Centrum Kształcenia Zawodowego (ÜAZ) we Frankfurcie n. Odrą. Beneficjentami programu są nauczyciele i uczniowie obu placówek, łącznie ponad 200 młodych Polaków i Niemców. Ostatecznym zaś celem – stworzenie trwałej kooperacji edukacyjnej na rzecz kształcenia w zawodach gastronomicznych dla rynku usług turystycznych w przygranicznym obszarze.

Projekt został oficjalnie zainaugurowany 26 kwietnia 2010 r. we Frankfurcie w obecności gospodarzy obu miast. Akcentem końcowym jest konferencja podsumowująca, zorganizowana w Gorzowie w listopadzie 2011r. W ramach tego programu odbywały się sesje kreatywne i seminaria dla nauczycieli, warsztaty gastronomiczne dla nauczycieli i uczniów, wycieczki i obozy integracyjne. Jednym z trwałych efektów tych pracowitych dni są m.in. publikacje książkowe.

  • Nadodrzańskie MENU
  • Model kształcenia dla lubusko-brandenburskiego pogranicza

II miejsce w konkursie Zgotuj sobie sukces!

Bartłomiej Pawlikowski i Kamil Skarżyński z ZSG im. Febronii Gajewskie – Karamać Młodzi kucharze z Gorzowa Wielkopolskiego zajęli II miejsce i otrzymali nagrodę Jury Komplementranego w konkursie Zgotuj sobie sukces! Warszawa, 21 listopada 2011 r.: Bartłomiej Pawlikowski i Kamil Skarżyński z Zespołu Szkół Gastronomicznych im. Febronii Gajewskie – Karamać w Gorzowie Wielkopolskim zajęli II miejsce w konkursie Zgotuj sobie sukces. Zespół ten otrzymał także specjalną nagrodę Jury komplementarnego, które uznało młodych gorzowian za najbardziej kreatywną drużynę w tegorocznej edycji Konkursu. Finał III edycji konkursu Zgotuj sobie sukces odbył się w piątek, 18 listopada w MAKRO Centrum Rozwoju Firm w Warszawie. Zadaniem finalistów było przygotowanie dania głównego i przystawki z produktów, znajdujących się z black boxie.
Ekipy rywalizujące ze sobą w finale były oceniane przez międzynarodowe Jury w składzie Grzegorz Kazubski, Kurt Scheller, Luis Filipe E.C. Alves, Stefan Lanz oraz Reinhold Metz. Nagrodę za kreatywność i pasję przyznało także Jury komplementarne w składzie: Robert Sowa, Barbara i Piotr Adamczewscy, Maria Burska, Edyta Czerwińska oraz Bartek Wejman.