Przepis na dobrą szkołę

Tytuł: Przepis na dobrą szkołę

Numer wniosku: WND-POKL.09.02.00-08-030/08

Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Działanie: 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego

Cel ogólny: Kompleksowe i zintegrowane działanie na rzecz podniesienia jakości kształcenia w Zespole Szkół Gastronomicznych w roku szkolnym 2008/2009.

Okres realizacji: od 01.10.2008 r. do 30.11.2009 r.

Działania:

– skierowane do nauczyciela

 1. Praca z uczniem dysfunkcyjnym – warsztaty
 2. Warsztaty integracyjno – terapeutyczne
 3. Marketingowe zarządzanie szkołą – warsztaty

– skierowane do ucznia

 1. Trening ortograffiti – warsztaty
 2. Indywidualny styl uczenia się – warsztaty
 3. Uczeń the best – konkurs
 4. Obóz jezykowy
 5. Nasz catering – warsztaty
 6. Słodka praca – warsztaty
 7. Kulinarne wizyty studyjne
 8. Kucharz the best – konkurs kulinarny
 9. Praktyka zawodowa w Hotelu Jan III Sobieski w Warszawie
 10. Wyjazd na Targi POLAGRA FOOD

projekt w liczbach:

 • liczba beneficjentów: 400 uczniów , 30 nauczycieli
 • dofinansowanie z Unii Europejskiej: 277191,16 zł
 • liczba godzin warsztatów: 584
 • liczba wydanych zaświadczeń: 488
 • wzrost ocen zachowania dobrych i bardzo dobrych: 25%
 • wzrost średniej ocen: 10%
 • wzrost liczby uczniów ze średnią ocen minimum 4,0: 85%
 • zadowolenie z udziału w projekcie: 85%
 • chęć udziału w projekcie Przepis na dobra szkołę II : 94%

Projekt jako dobra praktyka:

 • 6 kwietnia 2009 prezentacja projektu na konferencji otwarcia Regionalnego Ośrodka Europejskiego Funduszu Społecznego w Gorzowie Wielkopolskim
 • 6 października 2009 prezentacja projektu na konferencji szkoleniowej ” Fundusze Europejskie dla oświaty” organizowanej przez EUROPE DIRECT Gorzów Wielkopolski
 • projekt opublikowany w broszurze Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego pt. „Lubuskie zaprojektowane dobre praktyki projektów unijnych w regionie”
 • 8-9 maja 2010 stoisko na II Targach Funduszy Europejskich